multimedia-frontend Portlet

4 març 2016

Les noves dinàmiques dels espais públics

img

«Les tensions entre la política i la planificació de l'espai públic estan sent superades per l’autoorganització ciutadana, la interacció social i les noves formes de producció».

Al Museu d’Arquitectura i Disseny (MAO), a Ljubljana, ens preguntem constantment com de significant és la nostra tasca. Quin és el paper del museu en la societat actual i com podem donar suport als esforços dels ciutadans per crear espais més habitables i igualitaris? També som conscients que arquitectes i dissenyadors es qüestionen com poden contribuir —com a professionals i com a individus — a les millores en l’espai públic.

Cada cop són més les pràctiques arquitectòniques crítiques que aborden l’espai públic amb l'objectiu de canviar la manera com les persones es relacionen entre sí. I un nombre creixent de projectes denota com urbanistes i promotors utilitzen processos que generen condicions necessàries per la futura transformació física d’espais. Es tracta de projectes centrats en la regeneració d’espais quotidians que han estat negligits, en la seva reorganització i possibles nous usos. L’objectiu és iniciar un canvi que va més enllà de l’aparença física d’aquestes intervencions i que emfasitza un interès creixent en el discurs sobre l’espai urbà, qüestió política clau dels temps que corren.

És cada vegada més important entendre com les persones utilitzen, canvien, ocupen i defensen l’espai públic. Hem vist com la web i la comunicació digital ofereixen a la gent possibilitats gairebé infinites de connexió i d'impacte a l’espai públic. Hi ha resultats significatius de projectes que  utilitzen noves vies per fer espai públic, com l’autoconstrucció i disseny col·laboratiu. D’aquesta manera, es poden implementar molts projectes petits que esdevenen catalitzadors d’impactes a escales majors. Les tensions entre la política i la planificació de l'espai públic estan sent superades per l’autoorganització ciutadana, la interacció social i les noves formes de producció. A través del programa «Europe City», hem estat capaços d’investigar aquestes noves dinàmiques en l’espai públic, i, tan de bo, de contribuir a una millor comprensió de les lluites que hi ha rere els projectes, de manera que proliferin més i millors espais públics en el futur.

Matevž Čelik | Traducció de Marta Ill Raga

També et pot interessar