Menú de navegació

Ruta de navegació

Sobre el Premi

Qui som?

Sobre el Premi

El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és una iniciativa biennal del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) que, arran de la seva exposició «La reconquesta d’Europa» (1999), va decidir crear un observatori permanent de les ciutats europees.

El Premi va néixer amb la finalitat de reconèixer i promoure les millors obres de creació, recuperació o millora dels espais públics a Europa. Assumint les ambigüitats inherents a la noció d’espai públic, el Premi és l’únic a Europa que reconeix i promou un espai alhora públic (obert i d’accés universal) i urbà. D’aquesta manera, el Premi es distingeix d’altres iniciatives centrades en la figura de l’arquitecte i dels premis consagrats al paisatge, per posar de relleu el caràcter relacional i cívic de l’espai típicament urbà.

El Premi compta amb la col·laboració de diverses institucions europees que conformen el seu Consell assessor i amb un Comitè d’experts compost per especialistes d'arreu del continent, que garanteixen la cobertura geogràfica i la qualitat de les obres que es presenten al certamen. A la seva darrera edició, el premi va rebre 326 obres de 35 països, que s’afegeixen a les 2206 obres presentades en les edicions anteriors. Una selecció de les millors obres presentades es poden consultar aquí.

El Premi, que és honorífic, té algunes singularitats. La primera és que es concedeix alhora a l’arquitecte i a l’ajuntament, l'administració pública o el promotor que ha impulsat la intervenció. La segona és que el Premi no apunta, o, en tot cas no únicament ni de manera prioritària, a les grans actuacions urbanístiques, sinó a les intervencions de cirurgia urbana ―grans o petites― que pretenen per sobre de tot millorar les condicions de vida dels ciutadans. La tercera singularitat del Premi és la seva vocació europea. Preservant i subratllant les particularitats locals, el Premi procura exalçar els trets comuns que denoten les intervencions urbanístiques a tot Europa, amb l’objectiu de defensar i promoure una certa idea europea de ciutat.

El Premi s’inscriu en el marc de la reflexió multidisciplinària i permanent del CCCB sobre ciutat i espai públic.