Projects Frontend Portlet

embedded = false isPreview = false
  • SELECCIONAT 2022

Habitacions d’intercanvi: places de Can Sau, Conill i Carme

Olot (Espanya), 2021

El projecte reactiva el teixit públic mitjançant una intervenció que genera un espai cívic de caràcter lúdic i un punt teatral.

Estat previ

La zona est del casc antic d’Olot és la part més despoblada de la ciutat des que l’abandonament d’habitatges i comerços s’ha incrementat en les dues últimes dècades. Es tracta d’una franja entre l’actual nucli urbà, a l’oest, i el barri de Sant Miquel, a l’est.

El Pla de Places (2018), fruit d’un procés col·laboratiu, va marcar les bases per a la reactivació dels espais públics del casc històric. Per a cada unitat bàsica d’actuació es van definir una sèrie de microaccions amb tres objectius principals: establir espais de pas i convivència, revitalitzar les plantes baixes i posar en valor el patrimoni. Aquesta sèrie de transformacions puntuals també va tenir en compte l’escala de la ciutat; calia convertir els espais en centres d’interacció social que poguessin imbuir tots els ciutadans d’un sentiment de pertinença.

Les primeres intervencions dutes a terme dins del Pla de Places, la prioritat de les quals la marcaven els veïns, van ser en aquest districte oriental: Can Sau, Escenografia d’emegència (2019), plaça Conill (2020) i Bon dia, Carme! (2021).

Objecte de la intervenció

Per donar una solució al desafiament de reactivar els espais públics d’aquest barri, els projectes van tenir una visió integral i unificadora basada en una sèrie d’objectius únics. Es van incloure els residents com a agents actius, juntament amb un equip tècnic multifuncional que ho gestiona tot, des de l’enginyeria civil fins a les polítiques socials. Es va desenvolupar com una sèrie estructurada d’intervencions, lluny d’un projecte urbanístic convencional, basades en reutilitzar el que hi ha, tornant a posar en valor l’especificitat de cada espai públic i els seus paisatges habituals. Es van proposar pautes de restauració i remodelació volumètrica dels edificis i es va proposar revitalitzar les plantes baixes per garantir la vitalitat, el confort i la seguretat al carrer, obrint-les i fomentant actuacions per omplir els locals buits. Per últim, es va marcar com objectiu que cada plaça estigués patrocinada per una entitat per poder-la utilitzar d’espai lliure per a les seves activitats.

Per aconseguir tot això, es va dissenyar un procés a mida, dut a terme al carrer i ampliar en el temps, a partir del qual es van concretar les fases de treball en funció dels resultats dels grups de treball.

Descripció

L’enderrocament de Can Sau va deixar un solar erm amb una mitgera i uns contraforts. Urgia la destinació de recursos al pla vertical per dotar aquest espai públic de civisme i encant. Amb aquest objectiu, el projecte “Escenografia d’emergència” es va construir amb maó buit per completar les línies suggerides pels contraforts. Aquesta estructura inacabada, preparada per a l’apropiació dels ciutadans, la va treballar més tard l’artista visual Quim Domene a partir d’una investigació sobre el passat artesanal del barri. A la plaça Conill es va recuperar el nivell original de paviment al voltant de la font barroca del segle XVIII, que ha estat restaurada i avui dia es pot utilitzar. Aquesta senzilla operació, que segueix la geometria del paviment existent i utilitza els mateixos materials, va crear un banc en forma d’anell al seu voltant, de manera que millora la relació dels comerços amb el carrer. A “Bon dia, Carme!”, la frontera entre allò públic i privat es va desdibuixar. Es va prioritzar la inversió en plantes baixes, obrint l’Escola d’Art a la ciutat i adequant un antic edifici industrial per a la cooperativa de consum L’Artiga.

Valoració

Les intervencions del projecte es plantegen per a tots els veïns d’Olot i estableixen eixos que afavoreixen les relacions i interaccions entre barris socialment segregats. Per als residents del casc antic, es va millorar el confort i la vitalitat del carrer, destacant el patrimoni i reforçant el valor i la conveniència de viure al cor de la ciutat. El que abans era un solar erm a Can Sau, ara és un espai per a la gent de la ciutat i un catalitzador d’activitats. Gairebé de forma immediata, dues associacions locals van començar a utilitzar-lo com a saló exterior per a la celebració de les seves activitats. L’apropiació de la intervenció segurament transcendeix l’ús ja que en possibilita múltiples lectures. Allò que en el seu moment va ser una zona plena de cotxes aparcats, avui és un espai íntim. A la plaça del Conill, la recuperació de la font barroca i la pavimentació de l’entorn van promoure l’apropiació i ús renovat per part dels veïns. A “Bon dia, Carme!” es van obrir mil metres quadrats de comerços i es van activar cent vint metres de façanes en un any. L’Escola d’Art i els negocis i botigues locals van enfortir la presència al carrer, i els nous empresaris i membres de L’Artiga formen un grup de botigues d’aliments orgànics que atrauen persones de tota la zona.


[Darrera actualització: 15/11/2022]

Fitxa tècnica

CIUTAT: Olot
PAÍS: Espanya
INICI DE PROJECTE: 2018
INICI DE LES OBRES: 2019
FI DE LES OBRES: 2021
DIRECCIÓ D'OBRA: [email protected]
CONSTRUCTORA: Construo, Construccions Pere Boada Comas, Grederes 2.0, Trasplantaments Sant Iscle, Civil engineering works & landscaping
SUPERFÍCIE: 2.900 m²
COST: 458.000 €
WEB: [email protected], [email protected], [email protected]

Crèdits

PROMOTOR:
Ajuntament d'Olot, L'Artiga Coop, Escola d'Art d'Olot

AUTORS:
unparelld'arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner)

COL·LABORADORS:
Clàudia Calvet, Xevi Rodeja, Sara Palmada, Sergi Jiménez Quim Domene, Visual artist Simon Group, special collaboration in the restoration of Simon Kuma lampposts Members of l’Artiga Amaia López, Miquel Capdevila, Structural Designer Protir, Industrial Engineers Grupo Noria, Lighting Design advice Xevi Pujol, Landscaping advice Garrotxa Museum Olot town hall, Dinàmig and Sigma technical staff Consorci d’Acció Social de la Garrotxa Local occupation plan Nucli Antic neighbourhood council Neighbours and shopkeepers Salvi Capellà, Joan Mallart

Documents relacionats