Projects Frontend Portlet

embedded = false isPreview = false
  • SELECCIONAT 2022

Connexió ciclable i per als vianants

Esplugues de Llobregat (Espanya), 2018

La nova connexió ciclista i per vianants i el projecte de paisatge renaturalitzen l'espai al voltant d'una infraestructura, habiliten una nova àrea de trobada i connectivitat i eliminen una barrera existent els darrers 60 anys.

Estat previ

El nus viari que uneix l’Avinguda Diagonal, de Barcelona, amb la dels Països Catalans, d’Esplugues de Llobregat, constitueix un dels punts més difícils de la xarxa viària metropolitana, en el creuament de les autopistes B-20 i B-23, sent una barrera difícil de superar els últims seixanta anys.

Objecte de la intervenció

El projecte travessa el nus viari de la manera més directa possible, amb una aposta ferma per la mobilitat no motoritzada per a una ciutat biofílica, saludable, menys contaminada i més accessible. El nou camí pretén acostar els dos municipis amb rutes per a ciclistes i vianants en un entorn paisatgístic renaturalitzat.

La nova via uneix la xarxa urbana de carrils bici i per a vianants amb el sistema d’espais lliures del parc de Collserola. La intervenció té impactes potencials més enllà de l’àmbit i estructura del territori metropolità, creant enllaços per a vianants i ciclistes entre Barcelona i els municipis de la comarca del Baix Llobregat: connecta el tram final de l’Avinguda Diagonal amb Esplugues de Llobregat a través del parc de Finestrelles i enllaça amb el parc de Collserola i la carretera de les Aigües.

Descripció

El projecte urbanístic estableix el carril bici i preveu les zones de descans dels vianants mitjançant la combinació de diferents acabats minerals —formigó gravat a l’àcid amb còdols per als vianants i remolinat per a les bicicletes— i parterres vegetals.

La proposta adapta el seu traçat, sempre que sigui possible, a les pendents del terreny i proporciona pendents ideals per als ciclistes. La via de vegades presenta forma de passarel·la (sobre el carril d’accés a la circumval·lació) i de vegades forma de túnel (que recicla un carril d’accés en desús) i redefineix els marges de l’autopista per suavitzar el seu impacte en el paisatge, a la vegada que crea un corredor verd urbà al llarg del recorregut entre el parc Cervantes i l’Avinguda de Jacint Esteva Fontanet a Esplugues de Llobregat.

Una de les característiques més distintives de la proposta són els murs de gabions i tanques construïts amb una estructura de malla de ferro galvanitzat plena de pedres que ofereixen suport al creixement de les plantes i donen continuïtat a una imatge general basada en la vegetació.

S’han escollit espècies autòctones que s’adapten ràpidament al medi ambient i sobreviuen en condicions de sequera, a la vegada que varien segons l’estació i ofereixen colors canviants durant tot l’any.

Valoració

Es tracta d’una intervenció de planificació microurbana fàcil d’implementar i que té un impacte més enllà del seu àmbit. El caràcter supramunicipal del projecte fa que sigui ideal per a la gestió per part de la institució metropolitana que, amb una perspectiva multiescala —metropolitana i local— en determina l’arribada per a l’estructuració de l’àrea metropolitana.

La nova via ciclista, amb caràcter de via verda i trànsit pacificat, supera les infraestructures viàries per convertir un espai abandonat en un nou espai de trobament i continuïtat. Fins ara, aquesta barrera infraestructural era una frontera inaccessible per a molts ciclistes i vianants.

La vertebració del teixit urbà al llarg d’aquesta nova via de mobilitat lenta és una estratègia clau per contribuir al canvi de les nostres ciutats per reduir el trànsit motoritzat i les emissions de CO2.

Aquest carril bici és el primer que uneix Barcelona amb la comarca del Baix Llobregat, una part clau del conjunt de la metròpolis, i que el van utilitzar tres-cents mil ciclistes durant el primer any.


[Darrera actualització: 15/11/2022]

Fitxa tècnica

CIUTAT: Esplugues de Llobregat
PAÍS: Espanya
INICI DE PROJECTE: 2014
INICI DE LES OBRES: 2014
FI DE LES OBRES: 2018
DIRECCIÓ D'OBRA: Batlleiroig Arquitectura
CONSTRUCTORA: Rogasa, Agrotècnica del Segrià
SUPERFÍCIE: 8.293 m²
COST: 942.133 €
WEB: https://www.amb.cat/ca/web/territori/espai-public/projectes-i-obres/detall/-/projecte/connexio-pedalable/7589471/11656

Crèdits

PROMOTOR:
AMB (Area Metropolitana de Barcelona)

AUTORS:
Batlleiroig

COL·LABORADORS:
A. Bianchini Ingeniero – Calculista de gabions, SBS Simón i Blanco – Enginyeria, AMB (David Aguilar, enginyer civil), Fotògrafs: Jordi Surroca i Gael del Río.

Documents relacionats