Projects Frontend Portlet

embedded = false isPreview = false
  • SELECCIONAT 2022

Centre local d'activitats

Rybnik (Polònia), 2019

Aquest espai activa i visibilitza la comunitat que l'envolta, conformada majoritàriament per habitatges unifamiliars, construint un suport per múltiples activitats i habilitant una zona qualificada per l'apropiació de la comunitat.

Estat previ

La ciutat de Rybnik, al sud de Polònia, compta amb una població de 140.000 habitants i comprèn vint-i-set districtes, majoritàriament pobles independents, en què els seus respectius residents encara senten una forta independència territorial. La idea de crear un Centre d’activitats locals va néixer com a resposta als problemes socials emergents i de la necessitat de crear un espai per a totes les activitats culturals i esportives de la comunitat local.

Objecte de la intervenció

Amb un pressupost baix, el projecte havia de ser modest, però, alhora, funcional i universal, sobretot perquè, un cop acabat, havia de servir de model per als altres districtes, molt diferents pel que fa a característiques constructives, socials, funcionals, i espacials. Com que cada ubicació té el seu propi caràcter específic, el repte principal consistia en crear un edifici universal, un símbol que identifiqués el districte amb la ciutat, però prou flexible com per adaptar-se després als diferents contextos d’altres districtes als quals es volgués aplicar el model. En col·laboració amb l’Ajuntament, es van organitzar consultes públiques en què els residents podien compartir les seves idees i comentar el concepte arquitectònic proposat.

Descripció

Instal·lat en un prat, es van fer esforços per interferir el mínim possible amb l’entorn existent i deixar-lo en la seva forma natural. Per tant, no es van tallar els arbres, els edificis ocupen una àrea relativament petita i el paviment de formigó no altera el drenatge de les aigües de la zona.

De planta rectangular, l’edifici té una coberta torçada que integra uns seients que es poden utilitzar per a activitats a l’aire lliure i com a grades de descans. L’edifici principal conté una sala multifuncional per a reunions, projeccions i altres actes, un espai lliure a la part posterior, una cuina i una cambra d’instal·lacions. A més, s’inclou un espai cobert que forma un conjunt coherent amb l’edifici principal. Durant la pandèmia, aquest edifici destinat a funcions auxiliars es va convertir de manera inesperada en el lloc principal de trobada dels autòctons, principalment nens i adolescents.

La forma corba, aparentment difícil d’executar, la van construir contractistes autòctons que no havien treballat anteriorment en fusteria.

Valoració

En aquest projecte, l’arquitectura no limita, sinó que fomenta un ús creatiu de l’espai. Les instal·lacions ofereixen una resposta a les necessitats dels veïns al proporcionar un espai públic que serveix de suport a iniciatives populars. L’edifici pot acollir activitats de diferent caire —des de reunions comunitàries fins a exposicions d’art, tallers, festivals o activitats físiques— i permet que els veïns decideixin ells mateixos quina funció acullen les instal·lacions en cada moment.

Com a part de la gestió del Centre local d’activitats, una comunitat de persones organitza activitats culturals, artístiques o esportives que atrauen a d’altres persones i activen la comunitat local de totes les edats.


[Darrera actualització: 17/05/2023]

Fitxa tècnica

CIUTAT: Rybnik
PAÍS: Polònia
INICI DE PROJECTE: 2017
INICI DE LES OBRES: 2018
FI DE LES OBRES: 2019
DIRECCIÓ D'OBRA: Marlena Wolnik
CONSTRUCTORA: Pracownia Usług Projektowych “Pro-Rad” Radosław Wileński
SUPERFÍCIE: 450 m²
COST: 234.450 €
WEB: https://mwarchitekci.pl/

Crèdits

PROMOTOR:
Urząd Miasta Rybnik

AUTORS:
Marlena Wolnik - MWArchitekci

COL·LABORADORS:
Lead Architects: Marlena Wolnik, Agnieszka Borkowska Collaborators: Jan Fiałkowski, Barbara Rokicka, Aleksandra Rudnicka Constructor: Radosław Wileński

Documents relacionats