Projects Frontend Portlet

embedded = false isPreview = false
  • FINALISTA 2016

Bancs de fusta per a la plaça major

Bürchen (Suïssa), 2015

La plaça major s’equipa amb un seguit de bancs que dignifiquen la tradició fustera local i permeten acollir activitats culturals.

Estat previ

Com tants altres pobles alpins, Bürchen va patir un declivi econòmic durant la segona meitat del segle XX. Les explotacions forestals i les serradores artesanals, part important de la seva activitat tradicional, van perdre pistonada amb la davallada de la demanda de fusta i la concentració de l’oferta en mans de grans productors industrials. Per fer front a aquesta situació, la vila va intentar treure profit de la seva privilegiada situació, al vessant sud de la vall de Visp, i de les atractives muntanyes que l’envolten. Durant dècades, l’Ajuntament va obtenir bona part dels seus ingressos de les llicències d’obra concedides a segones residències per a estiuejants. Com a conseqüència, es va produir un creixement estacional de població flotant i una considerable extensió del sòl urbà i les infraestructures municipals que el serveixen, malgrat que no van augmentar ni l’ocupació ni la quantitat de contribuents entre els seus poc més de set-cents habitants empadronats. El nucli antic va caure en l’oblit i la cruïlla esfilagarsada i amb un cert pendent que sempre havia fet de plaça major, presidida per una petita església i envoltada d’alguns graners històrics, va esdevenir un mer aparcament a l’aire lliure sense cap poder de convocatòria entre els residents locals i els visitants.

Objecte de la intervenció

L’any 2015, el consistori va convocar un concurs internacional de renovació urbana estructurat en diverses fases. La primera d’elles, dotada amb una partida pressupostària que amb prou feines superava els cent mil euros, havia de retornar a la cruïlla la condició de plaça major. Calia que recuperés la seva condició de lloc de trobada, que pogués acollir concerts, actes i celebracions per tal de catalitzar l’esperit comunitari dels veïns, atraure l’interès dels visitants i promoure la interacció social de tots dos. A més, l’ús de fusta autòctona en el mobiliari urbà havia d’usar la visibilitat del nucli antic com a aparador per a la promoció d’aquest material i contribuir, així, a l’impuls de la manufactura local i a la reactivació econòmica de Bürchen.

Descripció

Tots els veïns es van implicar en un procés participatiu en el qual es van recollir les principals necessitats que podia satisfer l’espai i on es van votar diverses propostes. L’actuació resultant d’aquest procés va començar per la restricció de l’accés de vehicles a la cruïlla, que va esdevenir territori exclusiu per a vianants. El terra es va pavimentar amb noves llambordes i, a sobre, s’hi van disposar quatre bancs de geometries complexes que abracen l’espai tot oferint-li una graderia sense entorpir-ne la versatilitat a l’hora d’acollir usos molt diversos. Alguns d’ells estan acompanyats de talussos plantats que absorbeixen els pendents de la plaça i li aporten un caràcter més vegetal. Els bancs estan fets de blocs de fusta massissa i, com no podia ser d’altra manera, autòctona. Estan proveïts de llums LED i d’un sistema de sensors de detecció de moviment que els activa selectivament en funció del grau d’ocupació de la plaça.

Valoració

Amb la millora d’aquest espai, el nucli antic de Bürchen ha guanyat un lloc emblemàtic que tan aviat resulta acollidor quotidianament com útil per allotjar trobades i celebracions excepcionals. Malgrat la contemporaneïtat de la seva geometria, els bancs dignifiquen la tradició fustera local i promouen la recuperació de la manufactura autòctona. La satisfacció davant d’aquest resultat ha motivat que es pretengui seguir la mateixa estratègia en la reactivació d’altres punts, com zones de descans o miradors per a excursionistes i esquiadors.

David Bravo

[Darrera actualització: 13/03/2019]

Fitxa tècnica

CIUTAT: Bürchen
PAÍS: Suïssa
INICI DE PROJECTE: 2015
INICI DE LES OBRES: 2015
FI DE LES OBRES: 2015
DIRECCIÓ D'OBRA: Zenhäusern 21, 3935 Bürchen (Suiza)
CONSTRUCTORA: Holzbau AG
SUPERFÍCIE: 610 m²
COST: 107.970 €
WEB: http://menis.es/the-burchen-square-switzerland/

Crèdits

PROMOTOR:
Excmo. Ayuntamiento de Bürchen

AUTORS:
Fernando Fernando Menis

COL·LABORADORS:
Zuzana Tomeckova, Luca Spitoni, Beatriz Inglés (arquitectura bioclimática), José Antonio Franco – Martínez Segovia y Asociados (estructura), Herbert Resch - Zumtobel Group Lightning SE (iluminación), Elektro Zenhäusern Leander (electricidad), Forstbetrieb Visp und Umgebung.

Documents relacionats