Projects Frontend Portlet

  • SELECCIÓ ARXIU 2014

Plaça del Riu Sec i passarel·la de La Farigola

Cerdanyola del Vallès (Espanya), 2014

La inserció d’un ascensor i una passarel·la salva la barrera interposada per la topografia i la via del tren entre el barri de la Farigola i la resta de la ciutat.

Estat previ

La topografia i la via del tren interposaven una barrera insalvable entre el barri de la Farigola i la resta de Cerdanyola del Vallès. Situat al vessant d’una muntanya, aquest veïnat perifèric queda uns metres més amunt del nivell per on discorre el ferrocarril. Encara més avall, al nivell de la ciutat, hi ha el torrent del riu Sec. Per acabar de complicar la situació, entre la infraestructura i el curs d’aigua hi ha uns terrenys que l’empresa Uralita, dedicada a la producció de plaques de fibrociment per a cobertes, usava com a abocador quan encara es desconeixia que les fibres d’amiant d’aquest material són molt perjudicials per a la salut.

Quan es va confirmar que els seus sòls estaven altament contaminats, l’ajuntament va emprendre una operació de segellat. Durant dècades, però, el lloc va mantenir un aspecte devastador. L’any 2009, el consistori va urbanitzar un carrer que recorre la riba del riu Sec amb la previsió que s’hi construeixin diversos equipaments escolars i esportius que prometen aportar més centralitat al lloc.

Objecte de la intervenció

Davant d’aquestes previsions, es va destinar més d’un milió d’euros a portar a terme una intervenció que connectés el barri de la Farigola amb els futurs equipaments i amb la resta de la ciutat. Atesa la complexitat de l’emplaçament, es va decidir que, al nivell del torrent, sobre els terrenys contaminats, s’obriria una nova plaça que actuaria com a vestíbul de les dotacions municipals previstes. Des d’aquí, un ascensor i una passarel·la servirien per salvar la via del tren i connectar la plaça amb el nivell superior de la Farigola.

Descripció

La nova plaça del riu Sec té una superfície de més de set mil metres quadrats. S’estructura en tres franges de pendents suaus, sempre inferiors al 6%, que permeten al pla del terra anar guanyant alçada per adaptar-se a la topografia inclinada del terreny. Estan pavimentades amb grans lloses de formigó prefabricat i les separen talussos intersticials tous, plantats amb gespa o coberts de graves. Aquesta configuració ha augmentat el gruix de la capa que protegeix el subsòl contaminat i ha permès que s’hi poguessin plantar grans arbres sense perill.

De la franja superior, arrenca una torre de dotze metres d’alçada que conté un ascensor. Al capdamunt de la torre, una plataforma que serveix de mirador dóna pas a una passarel•la per a vianants. La seva estructura està constituïda per un tauler de llates de fusta que penja de dues bigues metàl•liques de gairebé vuitanta metres de llum. Després de salvar les vies del tren, la passarel•la aterra suaument al barri de la Farigola sense haver interposat cap barrera arquitectònica a les persones amb mobilitat reduïda.

Valoració

A l’espera que els futurs equipaments confereixin a la plaça del riu Sec la centralitat desitjada, el barri de la Farigola ha quedat finalment connectat amb la resta de Cerdanyola. A més, la passarel•la i l’ascensor que els uneixen no es limiten a acomplir una funció merament infraestructural. La potència monumental de l’escaire que formen obre una gran porta d’accés a un barri injustament desconnectat i constitueix un símbol que identifica el veïnat.

David Bravo

[Darrera actualització: 18/06/2018]

Fitxa tècnica

CIUTAT: Cerdanyola del Vallès
PAÍS: Espanya
INICI DE PROJECTE: 2009
INICI DE LES OBRES: 2011
FI DE LES OBRES: 2013
CONSTRUCTORA: COPCISA
SUPERFÍCIE: 7.593 m²
COST: 1.349.810 €

Crèdits

PROMOTOR:
AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

AUTORS:
Monsterrat Periel (arquitecte AMB; autora plaça i passarel•la), Manuel Reventós (enginyers de camins, canals i ports, autor passarel·la)

COL·LABORADORS:
David Aguilar, Luisa Solsona, Virgínia Díaz del Río, Dina Hermoso, Francesc Germà, Gisela Traby, Jordi Bardolet, Guillem Collell, Jaume Guàrdia.

Documents relacionats