multimedia-frontend Portlet

16 d’abril 2012

Rebel cities

From the Right to the City to the Urban Revolution.
David Harvey. Verso, 2012

img

El geògraf David Harvey, catedràtic de Geografia de la City University de New York (CUNY) ha publicat un nou llibre.

El geògraf David Harvey, catedràtic de Geografia de la City University de New York (CUNY) i un dels estudiosos de referència en geografia urbana, ha publicat un nou llibre titulat Rebel cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (Versos, 2012).

L'assaig revisa el concepte del dret a la ciutat, formulat pel sociòleg francès Henri Lefebvre, que entén que aquest dret està condicionat per l'urbanisme i els usos dels seus espais públics, o el de regeneració urbana com a mètode de control social a través del disseny de la ciutat.

Prenent com a referència els moviments de protesta social esdevinguts l'últim any, com la Primavera Àrab, Occupy Wall Street o els Indignats, Harvey assenyala que la ciutat ha estat sempre en el centre dels més profunds canvis polítics i socials. Des d'un punt de vista de marxisme geogràfic, considera la ciutat com a centre d'acumulació de capital i per tant de visualització de la lluita de classes.

A través d'un recorregut per grans metròpolis com Johannesburg o São Paulo, es pregunta com les ciutats podrien organitzar-se d'una forma més justa i sana ecològicament i així donar respostes als conflictes socials contemporanis.

El proper 10 de maig impartirà una conferència al London School of Economics and Political Science Cities sota el títol “Rebel Cities: The Urbanization of Class Struggle” (Ciutats rebels: la urbanització de la lluita de classes ).

http://www.versobooks.com/books/1116-rebel-cities


També et pot interessar