autores-frontend Portlet

Ulrich Beck

Stolp (Alemanya)

Ulrich Beck

Sociòleg

(1944-2015) Catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat Ludwig Maximilian de Munic i catedràtic de Sociologia de la London School of Economics. Considerat un dels sociòlegs contemporanis més destacats, se centrà en l’estudi de les conseqüències pernicioses dels processos de modernització i globalització, incloent-hi els problemes mediambientals. Va encunyar conceptes ja clàssics en la reflexió sociològica, com ara «societat del risc», «segona modernitat» o «modernització reflexiva».

En els darrers anys de la seva carrera es va centrar en l’estudi de les condicions canviants del treball en el context del capitalisme global i en el concepte de cosmopolitanisme. En un dels seus darrers assaigs, Das deutsche Europa (2012), oferia una mirada crítica de la crisi econòmica i del paper d’Alemanya en la construcció europea. Va ser un intel·lectual de referència a escala internacional i col·laborador habitual en mitjans com ara El País i The Guardian.

D’entre les seves obres, podríem destacar-ne:

  • Das deutsche Europa (2012, publicada a Espanya sota el títol Una Europa alemana).
  • Reinventar Europa. Una visión cosmopolita (Breus CCCB, 2006).
  • Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden (2004, publicada a Espanya sota el títol La mirada cosmopolita o la guerra es la paz).
  • Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences (2001, amb Elisabeth Beck-Gernsheim, publicada a Espanya sota el títol La individualización: el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas).
  • La democracia y sus enemigos: textos escogidos (2000).
  • Schöne neue Arbeitswelt (1999, publicada a Espanya sota el títol Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización).
  • World Risk Society (1999, publicada a Espanya sota el títol La sociedad del riesgo).
  • What Is Globalization? (1999, publicada a Espanya sota el títol ¿Qué es la globalización?).
  • Reflexive Modernization.Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (1994, amb Anthony Giddens, publicada a Espanya sota el títol Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno).
  •  


[Darrera actualització: gener del 2015]

També et pot interessar