autores-frontend Portlet

Michel Lussault

Lió (França)

Michel Lussault

Geògraf, professor d’Estudis Urbans a la Universitat de Lió i membre del Comitè d'Experts del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà des de l'edició del 2014.El geògraf Michel Lussault és professor d’Estudis Urbans a l’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon i membre del laboratori de recerca sobre medi ambient, ciutats i societats UMR 5600, impulsat pel Centre National de la Recherhe Scientifique (CNRS) i la Universitat de Lió. Estudia les modalitats d’habitació humana a totes les seves escales i partint de la base de que la urbanització global és el nou hàbitat de referència. Entre les nombroses responsabilitats institucionals que ha tingut, hi ha la cop-presidència, juntament amb Paul Chémetov, del Conseil Scientifique de la Consultation Internationale: Un pari pour le Grand Paris (2008-2009) o la presidència de la Universitat de Tours i la de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). També és director de l’Institut Français de l’Éducation (IFE) des del 2012 i president del Conseil Supérieur des Programmes. Entre la seva obra publicada, destaquen el Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, (amb Jacques Lévy, 2003), Habiter, le propre de l’humain (amb Thierry Paquot i Chris Younes, 2007), L’homme spatial: la construction sociale de l’espace humain (2007), De la lutte des classes à la lutte des places (2009) o L’avènement du Monde: essai sur l’habitation humaine de la terre (2013). Lussault és membre del Comitè d'Experts del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà des de l'edició de 2014.

[Darrera actualització: gener del 2016]