autores-frontend Portlet

Michel Lussault

Lió (França)

@MichelLussault

Michel Lussault

Geògraf. Membre del Comitè d’Experts del Premi.

Director de l’École Urbaine de Lyon. Format com a geògraf a la Universitat de Tours, és professor d’Estudis Urbans a l’École Normale Supérieure (ENS) de Lió i membre del Laboratori d’Investigació sobre el Medi Ambient, Ciutats i Societats UMR 5600, impulsat pel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i la Universitat de Lió. Ha assumit nombroses responsabilitats institucionals, com ara la presidència del Consell Superior de Programes del 2014 al 2017; la direcció de l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ) del 2012 al 2017; la copresidència, juntament amb Paul Chémetov, del Conseil Scientifique de la Consultation Internationale: Un pari pour le Grand Paris entre el 2008 i el 2009, i la presidència de la Universitat de Tours i de la Conférence des Présidents d’Université (CPU).

Entre la seva obra publicada, destaquen el Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (amb Jacques Lévy, Belin, 2003), L’avènement du Monde: essai sur l’habitation humaine de la terre (Seuil, 2013), El hombre espacial (Amorrortu Editores, 2015) i Hyper-lieux: les nouvelles géographies de la mondialisation (Seuil, 2017).

Última actualització: març del 2019