autores-frontend Portlet

Laida Memba Ikuga

Sant Cugat del Vallès (Espanya)

Laida Memba Ikuga

Arquitecta. Membre del Comitè d’Experts del Premi 2022 i 2024

Llicenciada en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Arquitectura per la Universitat de Illinois a Chicago, la seva àrea d’investigació és la relació entre l’espai habitat i les pràctiques socioculturals contemporànies a la ciutat de Malabo. Ha impartit classes a l’Escola d’Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull, a l’Escola Superior de Disseny Elisava i ha treballat en diversos projectes internacionals de RSC. 

És membre del grup d’investigació GAMUC, que estudia l’arquitectura i l’urbanisme a les antigues colònies espanyoles a Àfrica, i codirectora de Guinea Heritage, un projecte que reuneix estratègies d’investigació, coneixement i difusió del patrimoni de Guinea Equatorial.

Última actualització: gener del 2022