autores-frontend Portlet

Krzysztof Nawratek

Plymouth (United Kingdom) | @citizen_plug_in

Krzysztof Nawratek

Arquitecte, professor titular d’arquitectura de la Universitat de Plymouth i membre del Comitè d'Experts del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà des de l'edició del 2012.