autores-frontend Portlet

Krzysztof Domaradzki

Varsovia (Polonia)

Krzysztof Domaradzki

Arquitecte, professor de la Universitat Tecnològica de Varsòvia, autor i coautor de nombrosos projectes de disseny urbà i membre del Comitè d’Experts del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà des de l’edició del 2012.Nascut el 1945, és doctor en arquitectura, professor de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Tecnològica de Varsòvia.
Fundador d'un estudi privat, treballa principalment en projectes de disseny urbà. Autor i coautor de nombrosos projectes de disseny urbà a Varsòvia.
És co-autor del projecte guanyador d'un concurs internacional el 1986 «Estructura de Millora Urbana del nou Belgrad». Co-autor del concepte de ciutats jardí a la conurbació de Varsòvia.
Autor (cap de disseny) del projecte de la Ruta Reial (el principal espai públic històric) a Varsòvia i un estudi del desenvolupament dels espais públics a Varsòvia.
Autor del llibre «L'Espai Varsòvia - els problemes d'identitat en Disseny Urbà».
Consultor de l'alcalde de Varsòvia entre el 2008 i el 2011.
Membre de la Taula nacional d'experts en arquitectura i urbanisme de Polònia.