autores-frontend Portlet

Joaquín Tintoré Subirana

Joaquín Tintoré Subirana

Doctor en Oceanografia física

És profesor d'Investigació del CSIC i director de l'Institut Mediterrani D'Estudis Avançats (IMEDEA).
Ha estat director del primer Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina i membre del Comitè Científic Assessor per a l’estudi de l’enfonsament del Prestige. La seva tasca científica es caracteritza per una comprensió interdisciplinària del sistema marí que combina el treball experimental amb l’estudi teòric tot potenciant una gestió sostenible de la zona costanera. L’any 2003 se li va atorgar el Premi Nacional d’Investigació Alexandre Malaspina de Ciència i Tecnologia dels Recursos Naturals.

Més informació:

Grupo de Oceanografía Física. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (I.M.E.D.E.A.)