autores-frontend Portlet

Jan Schreurs

Anvers (Bèlgica)

Jan Schreurs

Arquitecte i urbanista. Membre del Comitè d’Experts del Premi.

Va rebre la seva formació a la Universitat KU Leuven, on imparteix classes com a professor d’Arquitectura, Urbanisme i Planejament a la Facultat d’Enginyeria des del 1991. També és professor d’Arquitectura a l’Escola d’Art LUCA, anteriorment anomenada Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.

Schreurs centra el seu en l’anàlisi i el disseny d’espais mitjançant processos creatius i innovadors. Tant els seus coneixements de Física com els estudis en l’àmbit de la construcció l’han portat a plantejarse el vincle que hi ha entre la pràctica i la teoria, una qüestió central en la seva pràctica docent i investigadora. Ha participat en projectes de disseny espacial, com el Flemish Policy Research Centre Space entre el 2012 i el 2015, el Flemish Policy Research Centre Housing Space del 2007 al 2011 i, anteriorment, l’Spatial Planning to Strategic Projects (SP2SP), entre d’altres.

Última actualització: maig del 2019

Ha participat en...