autores-frontend Portlet

Giovanni Ginocchini

Bolonya (Itàlia)

@GGinocchini

Giovanni Ginocchini

Arquitecte i urbanista, director de l'Urban Center de Bolonya i membre del Comitè d’Experts del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà des de l’edició de 2014.

L’arquitecte Giovanni Ginocchini és director de l’Urban Center Bologna, institució que es dedica a difondre qüestions urbanes en aquesta ciutat italiana. Ha treballat per la revista d'urbanisme Planum i ha col•laborat amb el Departament d’Arquitectura i Planificació (DIAP) del Politècnic de Milà. Ha estat assessor de projectes urbans a nivell europeu, nacional, regional i local i ha publicat diversos assajos amb ressò internacional, d’entre els quals destaquen Dieci anni di Urban Center Bologna (Deu anys d'Urban Center Bologna); Bologna, esperienze di confronto pubblico orientate al progetto (Bolonya, experiències de debat públic de cara al projecte); Percorsi di partecipazione: urbanistica e confronto pubblico a Bologna 2004-2009 (Vies de participació: la planificació urbana i el debat públic a Bolonya, 2004-2009); Il Mercato: una storia di rigenerazione urbana a Bologna (El Mercat: una història de regeneració urbana a Bolonya) i Esperienze di progettazione partecipata negli USA: appunti di un viaggio di studio in North Carolina e nella Bay Area (Experiències de planificació participativa als EUA: Notes d'un viatge d'estudis a Carolina del Nord i la Bay Area). Ginocchini és membre del Comitè d'Experts del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà des de l'edició de 2014.

[Darrera actualització: gener de 2014]