autores-frontend Portlet

Eva Subías

Tarragona (Espanya)

Eva Subías

Arqueòloga

Professora de la Universitat Rovira i Virgili. Especialista en el camp de l'arqueologia clàssica. Les seves línies de recerca estan relacionades amb l'arquitectura i l'urbanisme del món grecorromà fins al període paleobizantí.
És membre de la Missió Arqueològica d'Oxirrinc (Egipte).