autores-frontend Portlet

Deborah Cowen

Deborah Cowen

Professora de Geografia a la Universitat de Toronto

Les seves àrees d’interès són els espais de protesta, la geografia de la ciutadania i el treball, el militarisme, la violència i la seguretat, les ciutats i la justícia social i les polítiques urbanes. Divideix la seva recerca en dues trajectòries principals: la primera examina la manera en què es creen els territoris, i la segona investiga les polítiques i la planificació urbana, amb especial atenció a la racialització dels espais i de la pobresa en les transformacions dels suburbis de postguerra.

Més informació:

Geography & Planning. University of Toronto