autores-frontend Portlet

Darko Polic

Novi Sad (Sèrbia)

Darko Polic

Arquitecte i urbanista. Membre del Comitè d’Experts del Premi.

Format a la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Belgrad, la seva feina se centra en la recerca teòrica i pràctica del disseny urbà, posant l’accent en el disseny dels espais públics.

Ha treballat a l’Institut d’Urbanisme de Novi Sad, on ha desenvolupat diferents tasques relacionades amb el planejament estratègic, l’herència cultural i el disseny. Forma part de l’equip de socis del Centre d’Arquitectura de Belgrad (CAB) juntament amb Goran Petrović, Vanja Petrović i Mira Divac.

Última actualització: març del 2019