autores-frontend Portlet

Christian Hanak

Copenhaguen (Dinamarca)

Christian Hanak

Arquitecte. Membre del Comitè d’Experts del Premi.

Soci del despatx d’arquitectura Juul & Frost Arkitekter des del 2018. Del 2015 al 2018 va treballar com a encarregat de les àrees de desenvolupament, competència, habitatge i general de l’estudi Arkitema Architects, a l’empresa RAVN Arkitektur i a Christensen & Co. Architects.

Anteriorment, del 2005 al 2010, va liderar les presentacions i els debats del Dansk Arkitektur Center (Centre d’Arquitectura Danesa). És membre del jurat de l’Akademisk Arkitekforening des del 2008.

Última actualització: maig del 2019

Ha participat en...