autores-frontend Portlet

Angharad Closs

Angharad Closs

Doctorada pel Centre de Política i d’Estudis Internacionals de la Universitat de Keele

Representant del grup de treball de política postestructural de l'Associació Britànica d'Estudis Internacionals (BISA).
El seu article «7 Million Londoners, 1 London: National and Urban Ideas of Community in the Aftermath of the 7th July Bombings in London» apareix publicat al juny de 2007 al vol. 32/núm. 2 de la publicació Alternatives: Global, Local, Political.

Més informació:

Department of Geography. Durham University