autores-frontend Portlet

AbdouMaliq Simone

AbdouMaliq Simone

Professor de Sociologia al Goldsmith College de la Universitat de Londres

Ha estat subdirector de Relacions Internacionals a la New School University (Nova York). Doctor en Psicologia clínica i social per l’Institut Wright de Berkeley (Califòrnia). Ha impartit classes en diferents universitats, entre les quals destaquen la Universitat de Western Cape, la City University of New York i l’Institut Wits de Recerca Econòmica i Social de la Universitat de Witwatersrand (Johannesburg). Ha treballat per a diverses ONG i per a la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per Àfrica. Ha publicat, entre d’altres, Urban Processes and Change in Africa (CODESRIA, 1998), Principles and Realities of Urban Governance in Africa (United Nations-Habitat, 2002) i For the City Yet to Come: Changing Urban Life in Africa (Duke University Press, 2004).

Més informació:

Goldsmiths. University of London