multimedia-frontend Portlet

24 October 2020

"Practising the politics of difference in a shared space enriches coexistence"

Shared spaces with

[English | 00:02:26]

Tim Ingold argues in favour of physical presence in personal contacts at a time when our communication is increasingly indirect and through digital means.

El catedràtic britànic de l’antropologia social Tim Ingold reivindica la presencia física en els contactes personals. El que enriqueix la convivència, afirma, no és tant buscar el que tenim en comú amb els altres. Més aviat és practicar la política de la diferencia en un espai compartit ampliant els horitzons a les persones perquè puguin trobar camins per compartir, a la cerca de la “comunió”.

Com a espai públic preferit, Ingold destaca “the thing”, el nom dels llocs específics als països nòrdics on a l’època medieval els locals, majoritàriament agricultors, acudien per cercar sortida a les seves diferències i conflictes.

Tim Ingold va impartir al CCCB la conferencia Una ecologia de la vida l’any 2016.

You could also find interesting