Projects Frontend Portlet

  • MENCIÓ ESPECIAL 2010

Casetas de pescadores en el puerto

Cangas (Espanya), 2010

Una renglera de casetes per a pescadors dinamitza un espigó del port amb una activitat arrelada al lloc i atractiva a ulls dels passejants.

Estat previ

El port de Cangas do Morrazo ocupa estratègicament una badia de la ria de Vigo i acull una intensa activitat nàutica i pesquera que no es contradiu amb la bellesa del paisatge que l’envolta. El tanca pel sud un espigó format per dos braços rectilinis que es troben en angle sumant un recorregut de més de cinc-cents metres de llargada i que ofereixen una bona perspectiva de la ciutat des del mar.

Al moll interior de l’espigó hi ha un amarrador i una via de trànsit rodat que serveixen el club nàutic, mentre que el costat que s’orienta cap a la ria està resseguit per un passeig per a vianants lleugerament elevat i un dic de grans blocs de pedra. Sovintejats pel públic que assisteix a la celebració de regates i per pescadors de canya, el passeig i el dic gaudien d’una certa popularitat. Al moll interior, però, un aparcament a l’aire lliure consumia una gran quantitat de superfície i embrutava sensiblement la qualitat d’aquest espai.

Objecte de la intervenció

L’any 2003, l’organisme que gestiona els ports de Galícia va promoure una intervenció que havia d’eliminar aquest aparcament superficial per dotar l’espigó d’una filera de quaranta casetes per a pescadors. Sense comprometre les qualitats que ja atreien la gent al lloc, l’actuació pretenia reforçar una activitat molt arrelada a Cangas i donar-li la visibilitat suficient perquè tothom en pogués gaudir.

Descripció

Agrupades en conjunts de tres o quatre unitats, les casetes estan disposades entorn d’espais exteriors de treball. S’organitzen en dos nivells i permeten als pescadors emmagatzemar-hi els seus estris. Estan suportades amb una estructura de perfils tubulars revestida amb planxes modulades d’acer galvanitzat. Els espais exteriors de treball queden protegits per malles electrosoldades que generen gelosies de diferents densitats.

La renglera de casetes queda interrompuda per deu passos transversals que comuniquen el moll interior, on hi ha amarrades les embarcacions, amb el dic exterior, on es practica la pesca de canya. Aquestes interrupcions augmenten la permeabilitat de la façana del conjunt i minimitzen el seu impacte paisatgístic. El passeig que ressegueix el dic exterior permet als vianants contemplar l’activitat dels pescadors. Ha estat pavimentat amb tarimes de fusta i amb esteses de formigó. En lloc de graves, aquest formigó aglomera cloïsses reciclades de les indústries llauneres locals.

Valoració

Malgrat l’especificitat dels seus destinataris, aquesta intervenció dinamitza l’espigó com a espai públic i l’ordena al voltant d’una activitat atractiva a ulls de tothom i profundament arrelada a la realitat de Cangas do Morrazo. Les tasques i els aparells que desplega aquesta activitat popular envaeixen l’estructura neutra i contingudament minimalista de les casetes per conferir-li un aspecte viu i canviant al llarg del temps.

David Bravo Bordas, arquitecte


[Darrera actualització: 02/05/2018]

Fitxa tècnica

CIUTAT: Cangas
PAÍS: Espanya
INICI DE PROJECTE: 2003
INICI DE LES OBRES: 2005
FI DE LES OBRES: 2008
SUPERFÍCIE: 3.920 m²
COST: 1.200.000 €

Crèdits


Documents relacionats

També et pot interessar