multimedia-frontend Portlet

http://www.cccb.org/en/multimedia/videos/do-you-like-to-breath-against-the-car-i/230452

La segona entrega del video assaig “Soy Cámara” reflexiona sobre els mecanismes de la publicitat i la política de la venda massiva de cotxes i obre les portes a les qüestions sobre el futur d'aquest transport. Els cotxes elèctrics, serán la solució al repte mediambiental i als problemes de mobilitat dins i fora de les ciutats?