multimedia-frontend Portlet

Teresa Navas Ferrer

Barcelona (España)

Teresa Navas Ferrer

Historiadora de l'Art i Doctora en Geografia.
Teresa Navas va formar part de l'equip del Centre de Cultura Contemporània (CCCB) que va constituir el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà en la seva primera edició de l'any 2000. És Llicenciada en grau en Història de l'Art i Doctora en Geografia per la Universitat de Barcelona. Professora d’Urbanisme i d’Història de les Obres Públiques a l’Escola d’Enginyeria de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva recerca s’ha centrat en història urbana i de les infraestructures de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en Gestió del Patrimoni Cultural. Participa en el Màster de Restauració de Monuments de la UPC i és coordinadora i també docent del Postgrau en Relats Urbans. Teoria i pràctica del relat històric que organitzen el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA) i l'Institut del Teatre.

[Darrera actualització: abril 2016]