multimedia-frontend Portlet

26 juliol 2012

«Espai i poder estan íntimament relacionats»

Espais compartits amb

[Angès | 00:05:02]

Espais Compartits conversa amb Doreen Massey, autora del concepte de «geometria del poder» i una de les figures més influents de la geofrafia contemporània.

Espais compartits va poder conversar amb Doreen Massey el mes de juny de 2012, quan va visitar el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per impartir la conferència «Espai, lloc i política en el moment actual». A la nostra entrevista, Massey denuncia que l’individualisme ha envaït la societat europea durant els darrers trenta anys d’hegemonia neolliberal. En aquest procés, la dimensió col·lectiva immanent a la cosa pública ha estat sotmesa a atacs contundents que, per ella, han tingut greus efectes en la forma d’entendre, construir i experimentar els espais que compartim. I és que, segons Massey, «espai i poder estan íntimament relacionats». El primer es regeix permanentment per una certa forma de poder, mentre que al segon li correspon sempre una determinada cartografia.

 

També et pot interessar