multimedia-frontend Portlet

23 juny 2017

«Cal considerar l’espai públic en la seva doble dimensió, simbòlica i material, un bé comú que pertany als ciutadans»

Entrevista amb Raquel Rolnik

Raquel Rolnik

[Castellà | Durada 00:06:11 ]

La professora Rolnik alerta del perill de pèrdua de l’espai públic de les ciutats en mans de la lògica de la privatització.

Raquel Rolnik va impartir al CCCB a principis del mes de juny de 2017 la conferència Les ciutats en mans de les finances globals. En l’entrevista per a Shared Spaces Rolnik descriu el procés actual que tendeix a privatitzar allòque és públic, tant des del punt de vista polític com des de la dimensió espacial. Si la ciutat està subordinada a la lògica dels capitals financers, dels contractes i de la gestió privada, significa que acabarà sotmesa a la consecució dels rendiments econòmics per sobre de les necessitats dels ciutadans.

Alerta, doncs, de la comprensió dels espais públics només des de l’òptica del seu aspecte físic ja que en bona part ha afavorit les operacions de valorització i d’oferta d’espais que han beneficiat al complex immobiliari financer. Per a Rolnik, a les ciutats existeix actualment un conflicte entre dos moviments, el de la privatització, que captura el que és públic, i un altre en sentit invers que és l’apropiació de l’espai per part de la gent, com un procés de resistència enfront al que anomena la «financiarització».

Per bé que la urbanista no apunta cap espai preferit, cita l’evolució de la plaça Yamaa el Fna de Marràqueix des de la dècada dels setanta, un lloc on qualsevol cosa podia succeir i ara convertida en un destí turístic buit de sentit.

També et pot interessar