X
Aquest lloc web utilitza galetes de tercers perquè tingueu la millor experiència d’usuari. Si continueu navegant, considerarem que n’accepteu l’ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.
Bases
Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2016

PER QUÈ ESPAI PÚBLIC?

Una de les millors contribucions d'Europa a la humanitat ha estat sense dubte la seva particular manera d'entendre l'espai públic urbà. Durant mil·lennis, el vell continent ha produït ciutats amb escala humana, longeves però dinàmiques, propenses a la fertilitat cultural i a la consciència cívica dels seus habitants. Lluny de ser nostàlgica, la defensa del model europeu de ciutat és avui més pertinent que mai. Quan els teixits urbans canvien i s'estenen amb un ímpetu sense precedents, l'espai públic segueix sent el millor terreny on abordar els principals reptes de les ciutats. El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és un certamen biennal i honorífic que reconeix la creació, recuperació i millora de llocs compartits, entenent el seu estat com un clar indicador de la salut democràtica de les nostres ciutats.

CONVOCATÒRIA

Set institucions europees convoquen la novena edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, que té caràcter honorífic i s’atorga conjuntament als autors i promotors de les obres seleccionades. Les obres premiades rebran una placa commemorativa i, amés, un diploma que ambé es lliurarà a les mencions especials. Les obres premiades, mencionades i finalistes seran publicades a l’Arxiu del Premi i formaran part de l’exposició itinerant del Premi 2016. El Jurat del Premi prendrà en consideració només aquelles intervencions que compleixin els terminis i les condicions de participació establerts en aquestes bases i podrà declarar desert el certamen. Les funcions de secretariat seran assumides pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que designa el secretari que assistirà el Jurat i aixecarà l’acta de les sessions durant el procés de selecció de les obres.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Poden optar al Premi les obres de creació, recuperació o millora de l’espai públic realitzades a l’àmbit geogràfic del Consell d’Europa al llarg dels anys 2014 i 2015. Les obres hauran de ser presentades pels autors o per les entitats promotores de l’obra. Atès que algunes intervencions urbanístiques tenen terminis d’execució molt llargs, si l’obra no s’ha finalitzat completament els anys 2014 o 2015, igualment podrà optar al Premi si té prou fases d’execució acabades, de manera que es pugui avaluar la repercussió urbana de tota l’actuació.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els criteris que es tindran en compte a l’hora de seleccionar les obres presentades al Premi no estaran exclusivament relacionats amb la qualitat del treball des d’un punt de vista estrictament arquitectònic. El Jurat també prendrà en consideració altres aspectes que permetin avaluar la incidència de la transformació urbana en el seu context concret i el seu impacte en la vida col·lectiva:

 • Caràcter explícitament urbà de la intervenció. La mida de la ciutat no serà cap límit, però es donarà prioritat a ciutats mitjanes i grans o a nuclis amb significació urbana més general.
 • Titularitat pública i/o vocació clarament pública del projecte.
 • Adequació de les intervencions a les funcions exigides a l’espai públic, des de les directament vinculades a l’ocupació del nou espai per part dels ciutadans fins a les relacionades amb l’imaginari col·lectiu.
 • Capacitat de les obres per afavorir la disminució de les fractures socials presents en el teixit urbà, l’eliminació de barreres físiques i/o simbòliques i la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Aportació de les realitzacions en el camp de les millores mediambientals, la potenciació del transport públic i la innovació en el tractament de les instal·lacions comunes, els recursos energètics o els residus urbans.
 • Participació i complicitat ciutadana en la concepció, realització i/o posterior manteniment de l’espai. Grau d’acceptació de l’obra per part dels seus usuaris.
 • Caràcter transversal del plantejament i/o dels objectius que hagi perseguit la intervenció (sociologia, demografia, història, arquitectura, economia, enginyeria, paisatgisme, antropologia).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

La documentació necessària per participar al Premi és:

Documentació física:
Tres panells rígids (amb base de cartró ploma o similar), amb format DIN A3 horitzontal, numerats, amb la següent informació gràfica i textual sobre l’obra:

 • Plànol (o fotoplànol) de situació dins el context urbà (a escala).
 • Parella formada per fotografies anterior i posterior a la intervenció, preferentment amb el mateix punt de vista.
 • Fotografies de l’obra acabada. Es valorarà que les imatges reflecteixin l’ús ciutadà del nou espai.
 • Les explicacions textuals en anglès que es considerin necessàries.
Documentació digital:
Durant el procés d'inscripció en línia, es requerirà la següent documentació digital:

 • Prsentació dels panells DIN A3 en format pdf
 • Dades tècniques de l'obra.
 • Un mínim de 10 imatges JPG (fotografies digitals i plànols).
 • Memòria descriptiva, escrita en anglès, amb una extensió aproximada de 4.500 caràcters, en quatre capítols (estat anterior a l’obra, l’objecte de la intervenció, la descripció de la intervenció i la valoració final).

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

La inscripció al Premi, que és lliure i gratuïta, consta de dues parts:

1. Inscripció en línia
Cal inscriure’s en línia en aquest web, a partir del 13 de gener, omplint primer el formulari bàsic sobre l’obra i la persona de contacte i, posteriorment, completar totes les dades requerides. El presentador podrà anar modificant i completant la fitxa d’inscripció tantes vegades com vulgui fins que finalitzi el procés d’inscripció. Si els participants no tanquen la inscripció en línia, aquesta es tancarà automàticament el 22 de febrer de 2016 a les 12h. En el cas que el mateix presentador presenti més d’una obra, haurà de fer el procés d’inscripció en línia per cada obra per separat. Les instruccions detallades sobre la inscripció es poden trobar en aquesta guia d'inscripció [PDF].

2. Enviament del material físic al CCCB
Cal fer arribar al CCCB la documentació següent:

 • La còpia impresa i signada del full de drets (es troba en el procés d’inscripció en línia) un cop degudament satisfetes les seves dades.
 • Els tres panells rígids impresos en format DIN A3 i orientació apaïsada.
La documentació s’ha de fer arribar convenientment protegida dins d’un paquet per correu postal o missatgeria, o bé portar en mà, al CCCB fins a les 14 h del 22 de febrer de 2016. En cas d’enviament, caldrà justificar la data d’enviament a l’oficina de correus o a l’empresa de missatgeria i comunicar l’enviament per correu electrònic a publicspace@cccb.org, durant el mateix dia. El paquet s’haurà d’enviar al registre general del CCCB (obert de dilluns a divendres laborables de 9.00 h a 14.00 h):

PUBLICSPACE 2016 / codi d’inscripció
Registre General
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5
E-08001 Barcelona (Espanya)

PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

La condició de participant en el Premi comporta la cessió gratuïta al CCCB i a la resta d’institucions convocants, dels drets d’explotació necessaris sobre el material presentat al Premi, de manera no exclusiva, per a tots els països del mon i fins que els drets passin a domini públic amb la única finalitat de fer difusió i promoció, en qualsevol mitjà i forma, de tots els actes o activitats relacionats amb el Premi (exposicions, publicacions, etc..), inclosa la seva consulta de manera permanent a l’Arxiu del Premi.

PROTECCIO DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal facilitades pels participants en el Premi passaran a formar part del fitxer Activitats artístiques, culturals i educatives del CCCB, el responsable del qual és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i es tractaran amb la única finalitat de gestionar tot allò relacionat amb el Premi Europeu a l’Espai públic Urbà 2016. Les persones afectades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Direcció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (c. Montalegre, 5 08001 Barcelona, telf. 933064100; publicspace@cccb.org

La participació al Premi suposa l’acceptació de totes les condicions especificades en aquestes bases.

INFORMACIÓ I ENVIAMENTS

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5
E-08001 Barcelona (Espanya)
+34.93.306.41.00
www.publicspace.org
publicspace@cccb.org

Descarrega