X
Aquest lloc web utilitza galetes de tercers perquè tingueu la millor experiència d’usuari. Si continueu navegant, considerarem que n’accepteu l’ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.
Bases del
Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012

PER QUÈ ESPAI PÚBLIC?

Vinculada des dels seus orígens a la idea d’igualtat, pluralitat i progrés, la ciutat europea s’enfronta avui a nous reptes derivats del seu creixement exponencial i d’una major complexitat social i cultural. Als seus espais públics es concentren i s’expressen de manera radical alguns dels problemes principals de la societat actual: segregació, urbanització sense control, homogeneïtzació i privatització de l’espai urbà són alguns dels fenòmens que posen en perill l’ideal de comunitat oberta, plural i democràtica que és propi de la ciutat europea.

El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és un certamen biennal que pretén reconèixer i fomentar la creació, recuperació o millora de l’espai públic, entenent el seu estat com un clar indicador de la salut cívica i col•lectiva de les nostres ciutats.
 

CONVOCATÒRIA


Les institucions convocants de la setena edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà són les següents:

- Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
- Frankfurt: Deutsches Architekturmuseum (DAM)
- Hèlsinki: Museum of Finnish Architecture (MFA)
- Londres: The Architecture Foundation (AF)
- París: La Cité de l’Architecture et du Patrimoine
- Rotterdam: Nederlands Architectuurinstituut (NAI)
- Viena: Architekturzentrum Wien (Az W)

El Premi té caràcter honorífic i s’atorga conjuntament als autors i promotors de les obres seleccionades. Els guanyadors del Premi (el premi i les mencions honorífiques) rebran el diploma corresponent. El guanyador del premi rebrà, a més, una placa commemorativa que haurà de ser instal•lada a l’espai públic premiat.
Les obres premiades, les finalistes i una selecció feta pel jurat seran publicades a l’Arxiu Europeu de l’Espai Públic Urbà, que recull i divulga les millors intervencions presentades al certamen des dels seus inicis.


JURAT INTERNACIONAL


El Jurat d’aquesta edició tindrà la composició següent:

President: Josep Llinàs, en representació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Vocals:

Ole Bouman, director del Nederlands Architectuurinstituut (NAI)
Sarah Ichioka, directora de The Architecture Foundation (AF)
Juulia Kauste, directora del Museum of Finnish Architecture (MFA)
Francis Rambert, director de La Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Peter Cachola Schmal, director del Deutsches Architekturmuseum
Dietmar Steiner, director de l’Architekturzentrum Wien (Az W)


Secretari: David Bravo i Bordas, en representació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

El Jurat prendrà en consideració només aquelles intervencions que compleixin les condicions de participació i podrà declarar desert el certamen. Les funcions de secretariat seran assumides pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que designarà el secretari que assistirà el jurat i aixecarà l’acta de les sessions durant el procés de selecció de les obres.

 

CALENDARI


- 17 d’octubre de 2011 – inici de la campanya de convocatòria del concurs

- 17 d’octubre de 2011-19 de gener de 2012 – període d’inscripció

- 5 de març-11 d’abril de 2012 – primera part de l’avaluació del Jurat (en línia)

- 19 i 20 d’abril de 2012 – sessions de treball del Jurat al CCCB

- 29 de juny de 2012 – cerimònia de lliurament del Premi

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ


Al Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà poden optar les obres de creació, recuperació o millora de l’espai públic realitzades a l’àmbit geogràfic del Consell d’Europa  al llarg dels anys 2010 i 2011. Les obres hauran de ser presentades pels autors o per les institucions promotores de l’obra.
Atès que algunes intervencions urbanístiques tenen terminis d’execució molt llargs, si l’obra no s’ha finalitzat completament els anys 2010 o 2011, podrà optar al Premi si té prou fases d’execució acabades, de manera que es pugui avaluar la repercussió urbana de tota l’actuació.
Per participar en el Premi caldrà lliurar la documentació requerida en aquestes bases dins del termini establert.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ


Els criteris que es tindran en compte a l’hora de seleccionar les obres presentades al Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà no estaran exclusivament relacionats amb la qualitat del treball des d’un punt de vista estrictament arquitectònic. El jurat també prendrà en consideració altres aspectes que permetin avaluar la incidència de la transformació urbana en el seu context concret i el seu impacte en la vida col•lectiva:

- Caràcter explícitament urbà de la intervenció. La mida de la ciutat no serà cap límit, però es donarà prioritat a ciutats mitjanes i grans o a nuclis amb significació urbana més general.
- Titularitat pública i/o vocació clarament pública del projecte.
- Adequació de les intervencions a les funcions exigides a l’espai públic, des de les directament vinculades a l’ocupació del nou espai per part dels ciutadans fins a les relacionades amb l’imaginari col•lectiu.
- Capacitat de les obres per afavorir la disminució de les fractures socials presents en el teixit urbà, l’eliminació de barreres físiques i/o simbòliques i la millora de la qualitat de vida de les persones.
- Aportació de les realitzacions en el camp de les millores mediambientals, la potenciació del transport públic i la innovació en el tractament de les instal•lacions comunes, els recursos energètics o els residus urbans.
- Participació i complicitat ciutadana en la concepció, realització i/o posterior manteniment de l’espai. Grau d’acceptació de l’obra per part dels seus usuaris.
- Caràcter transversal del plantejament i/o dels objectius que hagi perseguit la intervenció (sociologia, demografia, història, arquitectura, economia, enginyeria, paisatgisme, antropologia).

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


La documentació necessària per realitzar la inscripció és:

- Tres panells rígids amb format DIN A3 amb la informació gràfica i textual sobre l’obra.
- Memòria descriptiva, escrita en llengua anglesa, amb una extensió aproximada de 4.500 caràcters que descrigui l’estat anterior a l’obra, l’objecte de la intervenció, la descripció de la intervenció i la valoració final.
- Un mínim de 10 fotografies i plànols de l’obra.

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ


La inscripció al concurs, que és lliure i gratuïta, consta de dues parts:

Inscripció en línia

Per a començar la inscripció premeu el botó INSCRIPCIÓ que es troba a l’esquerra superior d’aquesta pantalla.

Cal inscriure’s en línia omplint primer el formulari bàsic sobre l’obra i la persona de contacte i posteriorment completant totes les dades requerides (fitxa tècnica de l’obra, tres panells, memòria, informació sobre autor/s, promotor/s, fotògraf/s) així com pujant les fotografies i els plànols de l’obra.
El presentador podrà anar modificant i completant la fitxa d’inscripció en línia tantes vegades com vulgui fins que finalitzi el procés d’inscripció. La inscripció en línia es tancarà automàticament el 19 de gener de 2012.

En el cas que el mateix presentador presenti més d’una obra, haurà de fer el procés inscripció en línia per cada obra per separat.

Les instruccions detallades sobre la inscripció en línia es poden trobar a
http://www.publicspace.org/files/GUIA_INSCRIPCIO.pdf

Presentació del material físic al CCCB

Cal fer arribar al CCCB la documentació següent:

. Còpia impresa i signada del full de drets (es troba en el procés d’inscripció en línia) un cop degudament satisfetes les seves dades.

. Tres panells numerats, rígids (base de cartró ploma o similar) amb format DIN A3 i orientació apaïsada. Contindran la informació següent:

- Plànol (o fotoplànol) de situació dins el context urbà.
- Parella formada per una fotografia anterior i  una posterior a la intervenció, preferentment amb el mateix punt de vista.
- Fotografies de l’obra acabada senyalant-ne les dues més representatives. Es valorarà que les imatges reflecteixin l’ús ciutadà del nou espai.
- Les explicacions textuals en anglès que es considerin necessàries.

La documentació s’ha de fer arribar convenientment protegida dins d’un paquet per correu postal o missatgeria, o bé portar en mà, al CCCB abans del 23 de gener a les 14 h. En cas d’enviament, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus o a l’empresa de missatgeria i comunicar l’enviament per correu electrònic a publicspace@publicspace.org, durant el mateix dia. El paquet s’haurà d’enviar al registre general del CCCB (obert de dilluns a divendres laborables de 9.00 h a 14.00 h):

PUBLICSPACE 2012 / codi d’inscripció
Registre General
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
E-08001 Barcelona

La documentació lliurada al Premi no serà retornada als participants, que no percebran cap import en concepte de drets de comunicació pública o d’explotació del material seleccionat i assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel•lectual que eventualment es poguessin derivar de la reproducció i explotació, per part dels organitzadors, dels treballs presentats. La participació en el Premi suposa l’acceptació de totes les condicions especificades en aquestes bases.

 

INFORMACIÓ


INFORMACIÓ, CONTACTE I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
E-08001 Barcelona
Tel.: +34.93.306.41.00

www.publicspace.org

publicspace@publicspace.org